De nieuwe tariefsstructuur van Box 3 - Is de belastingdruk nu beter verdeeld?

23 July 2017

Tijdens een verkiezingsperiode van de leden van de Tweede Kamer zijn overheidsinkomsten en overheidsuitgaven vaste bespreekonderwerpen. Politieke partijen en politici benadrukken dan veel facetten van de Nederlandse overheidsfinanciën en trachten hun verkiezingsprogramma hierop zo geloofwaardig mogelijk af te stemmen. Met name het op rechtvaardige wijze heffen van belastingen is in de meeste verkiezingsprogramma's een 'heet hangijzer'. Het uitgangspunt van 'fair share' en belastingethiek in brede zin gaat inmiddels verder dan ...lees verder.

Wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding 2021

In januari 2018 werd de tweede evaluatie van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding......

Pensioenconversie als default. Goed of niet?

Pensioenconversie als default. Goed of niet?...

Praktijkgids (echt)scheiding voor consumenten 2018

Praktijkgids (echt)scheiding voor consumenten 2018 De door ons geschreven nieuwe Praktijkgids......

De nieuwe tariefsstructuur van Box 3 - Is de belastingdruk nu beter verdeeld?

De nieuwe tariefsstructuur van Box 3 Is de belastingdruk nu beter verdeeld?...

Artikel: Wij gaan als samenwoners scheiden, maar hoeven niet veel bijzonders te regelen? Of toch wel?!

De heer Martens zet uiteen waarom ook scheidende samenwoners beter maar hun afspraken kunnen......