Pensioenconversie als default. Goed of niet?

28 September 2018

In augustus 2018 publiceerden drs. Robbert van Woerden FFP CFP en Scott Martens RPA CFE een artikel over het huidige wetsvoorstel inzake de aanpassing van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Wvps) van 1 mei 1995.

De heren Van Woerden (senior-pensioenspecialist) en Martens (registerpensioenadviseur en gediplomeerd scheidingsadviseur) achten een pensioenconversie met inbegrip van het nabestaandenpensioen zeer onwenselijk. Dit in tegenstelling tot de conclusie van het Actuarieel Genootschap en de Nederlandse Orde van Advocaten. Zij baseren deze conclusie op onder andere rekenvoorbeelden en de eigen ervaringen in de pensioen- en (echt)scheidingspraktijk.

Vervolgens hebben Martens en mr. Rob Welling, als leden van de Kring van Scheidingsspecialisten (www.kvss.nl ), dit standpunt toegelicht en verdedigd bij een door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en het ministerie van Justitie & Veiligheid (J&V) gearrangeerde meeting. In het bijzijn van andere andere de belanghebbende beleidsmakers en bestuurders zoals de KNB, NOvA, MFN, MFAM, vFAS en het Verbond van Verzekeraars is duidelijk gemaakt dat de lage en middeninkomens wel degelijk behoefte blijven behouden aan een nabestaandenpensioen na (echt)scheiding als conversie de standaard wordt.

Inmiddels lijkt het tij voorlopig gekeerd te zijn omdat steeds vaker gesproken wordt over alléén het converteren van ouderdomspensioen.

Klik hier voor het artikel.

Wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding 2021

In januari 2018 werd de tweede evaluatie van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding......

Pensioenconversie als default. Goed of niet?

Pensioenconversie als default. Goed of niet?...

Praktijkgids (echt)scheiding voor consumenten 2018

Praktijkgids (echt)scheiding voor consumenten 2018 De door ons geschreven nieuwe Praktijkgids......

De nieuwe tariefsstructuur van Box 3 - Is de belastingdruk nu beter verdeeld?

De nieuwe tariefsstructuur van Box 3 Is de belastingdruk nu beter verdeeld?...

Artikel: Wij gaan als samenwoners scheiden, maar hoeven niet veel bijzonders te regelen? Of toch wel?!

De heer Martens zet uiteen waarom ook scheidende samenwoners beter maar hun afspraken kunnen......