Wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding 2021

10 April 2019

In januari 2018 werd de tweede evaluatie van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (hierna: Wvps) afgerond. Twee maanden later werden de resultaten en de beleidsvoornemens gedeeld met de Tweede Kamer. Nadat de ministeries Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Justitie en Veiligheid tussentijds gesprekken hebben gevoerd met onder andere pensioenuitvoerders, scheidingsprofessionals en toezichthouders, werden in november 2018 de contouren zichtbaar van het nieuwe wetsvoorstel. Op 10 december 2018 werd het wetsvoorstel Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021 (hierna: Wvps 2021) gepresenteerd, waarna vervolgens een internetconsultatie startte. De inhoudelijke reacties kwamen wonderbaarlijk genoeg goed overeen maar dat was niet altijd in positieve zin…

Prof. dr. Anouk Bollen-Vandenboorn en Scott Martens RPA CFE hebben hier een uitgebreid artikel over geschreven in de eerste uitgave 2019 van Pensioen & Praktijk.

Klik hier voor het artikel.

Wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding 2021

In januari 2018 werd de tweede evaluatie van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding......

Pensioenconversie als default. Goed of niet?

Pensioenconversie als default. Goed of niet?...

Praktijkgids (echt)scheiding voor consumenten 2018

Praktijkgids (echt)scheiding voor consumenten 2018 De door ons geschreven nieuwe Praktijkgids......

De nieuwe tariefsstructuur van Box 3 - Is de belastingdruk nu beter verdeeld?

De nieuwe tariefsstructuur van Box 3 Is de belastingdruk nu beter verdeeld?...

Artikel: Wij gaan als samenwoners scheiden, maar hoeven niet veel bijzonders te regelen? Of toch wel?!

De heer Martens zet uiteen waarom ook scheidende samenwoners beter maar hun afspraken kunnen......